SZKOLENIE PSÓW

Posiadam uprawnienia do szkolenia psów metoda pozytywnego wzmacniania.
Polega ona na budowaniu wi?zi miedzy w?a?cicielem a psem i pozytywnym wzmacnianiu jego zachowa?.
Zaj?cia prowadzimy na sali.
Grup? tworz? 3-4 psy z w?a?cicielami co umo?liwia indywidualne podej?cie do ka?dego psiaka.
Szkolenie trwa 18 godzin.
Spotykamy sie 2 razy w tygodniu na jedno godzinnych zaj?ciach.
Koszt szkolenia 500 pln.
Dla psów ze schroniska 10% rabatu.